Frequently Asked Question

".NET Runtime Optimization Server" yüksek işlemci tüketimi
Last Updated a year ago

 1. CMD'yi yönetici olarak çalıştırın.
 2. 64 Bit sistemler için aşağıdaki komutları yazın.
  64 Bit:
  cd c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319
  ngen.exe executequeueditems
 3. 32 Bit sistemler için aşağıdaki komutları yazın.
  32 Bit:
  cd c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
  ngen.exe executequeueditems
 4. Bu işlem sonrası görev yöneticisinden sonucu kontrol edin.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!